Nasza misja

Misja Stowarzyszenia SAILże

Stowarzyszenie Sportowe SAILże jest miejscem integrującym ludzi, dla których żeglarstwo jest inspiracją do zaangażowania się w działalność sportową, integracyjną, ekologiczną, a także promocję zdrowia, rekreacji i turystyki. Jest również platformą do uprawiania innych form aktywności fizycznej, mających istotny wpływ na zdrowie, rozwój oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości u dzieci. Chcielibyśmy by zamiast tabletów, laptopów i telewizji nasze dzieci mogły obcować z przyrodą, rozwijać zainteresowania sportowe, pobudzać wrażliwość i prowadzić zdrowy tryb życia.

Stowarzyszenie SAILże jest animatorem działań na rzecz propagowania żeglarstwa, w tym szkolenia, doskonalenia umiejętności, a także pielęgnowania tradycji żeglarskich. Wykorzystujemy wszelkie dostępne nam formy szeroko rozumianej aktywności fizycznej, doceniając jej znaczenie dla zachowania zdrowia i sprawności każdego człowieka.

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Stowarzyszenie jest organizacją uczącą się. Oznacza to, że jest organizacją, wokół której skupiają się ludzie rozwijający swoje umiejętności, ale także dzielący się swoim doświadczeniem, pomysłami i wiedzą.

Chcesz poczuć klimat SAILże? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT